MENU

„I NIE ZNAM LĘKU PRZED LOSEM, BO TY JESTEŚ MOIM LOSEM.
NIE PRAGNĘ PIĘKNIEJSZYCH ŚWIATÓW – TY JESTEŚ MÓJ ŚWIAT PRAWDZIWY…”

Edward Estlin Cummings

CLOSE